top of page

ONTDEK DE GIG ECONOMIE

ENTERING THE GIG ECONOMY

Is de GIG-economie een bevrijdende vorm van zelfstandigheid of een nieuwe vorm van onevenwichtig profiteren?

De Gig

Aanvankelijk werd de term 'GIG' gebruikt om muzikanten aan te duiden die speelden waar ze konden en zo van optreden naar optreden trokken om hun inkomsten bij elkaar verdienden.


De GIG-economie is een wereld waarin tijdelijke klussen en opdrachten gebruikelijk zijn en waarin organisaties met zzp’ers contracten afsluiten die kortdurend zijn. Het idee achter de GIG-economie is dat individuen - die werken als freelancers en geen vast arbeidscontract hebben - hun werk op taakbasis verkopen aan de markt.


Afhankelijk van het perspectief van waaruit men kijkt, is de GIG-economie ofwel een veelbelovend economisch model dat mensen in staat stelt om hun potentieel ten volle te benutten door als freelancer creatief en flexibel te zijn óf een tijdelijk en overschat ideaal dat vanuit verschillende beleids-perspectieven gereguleerd moet worden.

De dynamiek veranderd

De realiteit van de Gig

Verrassend genoeg is er weinig bekend over de in’s en out’s van 'GIG werk'. Is het wel een bevrijdende nieuwe vorm van zelfstandigheid of is het een nieuwe vorm van onevenwichtig profiteren? Er is een groeiende behoefte om na te denken over hoe de maatschappij met deze veranderingen om kan gaan en antwoorden te vinden op het vraagstuk hoe jongeren voor te bereiden op - en te wapenen tegen - de mogelijke excessen van de GIG- economie.

Een brug te slaan

Het huidige onderwijs is vooral opgezet als voorbereiding op de traditionele werknemer. Maar toch is er de laatste jaren tien jaar ook meer aandacht voor ondernemerschap in het onderwijsaanbod. Hierbij gaat het vooral over het opzetten van een eigen levensvatbaar bedrijf. Tussen deze beide uitersten gaapt nog een diepe kloof!

Een bevrijdende nieuwe vorm van zelfstandigheid of een nieuwe vorm van onevenwichtig profiteren?

De dynamiek op de (arbeids-)markt verandert snel door technologische ontwikkelingen en globalisering. Ook is het zo dat minder mensen zich vanuit hun professionele drive als fulltime werknemer aan willen bieden. Bovendien sluiten steeds meer organisaties geen vaste contracten meer af. Andere benamingen voor de GIG-economie zijn de "on-demand, peer, of platform economie". Bekende platform bedrijven zoals Uber en Airbnb, zijn volop actief en hebben door hun werkwijze disruptieve effecten. De GIG economie draait op het aanbieden van marktplaatsen gebaseerd op ratings.

De tijd is gekomen om mens en samenleving voor te bereiden op kansen en bedreigingen van de GIG economie.

WE GAAN:

Informeren

Een speciale ewustmakingscampagne voor stakeholders ontwikkelen en implementeren. GIG faciliteert de kennisontwikkeling over de opkomende GIG-economie door effectieve begeleidingsmethoden te bespreken, te ontwikkelen en te delen om zo de risico's en de kansen van de GIG-economie te kunnen adresseren.

Een onderwijsprogramma maken

Een beroepsopleidingsprogramma voor jongeren ontwikkelen en uitvoeren, vooral voor diegenen op de arbeidsmarkt die het meest getroffen worden door de GIG-economie. Door deel te nemen aan het GIG project leren jongeren niet alleen over de GIG-economie en de kansen en bedreigingen die deze met zich meebrengt, maar raken ze beter toegerust om de (arbeids-)markt te
betreden en zijn ze beter gewapend tegen de mogelijke valkuilen die bestaan binnen de GIG-economie.

Allianties aan

Stakeholders die zowel getroffen worden door de effecten van de GIG-economie samenbrengen in regionale allianties die een regionale strategie ontwikkelen met een actieplan. Door de krachten te bundelen en regionale allianties op te zetten, zullen ook de stakeholders die te maken hebben met de gevolgen van de GIG-economie, het concept beter begrijpen en zich beter kunnen voorbereiden op deze veranderende omgeving.

NIEUWS EN EVENTS

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Check onze nieuwspagina. 

NIEUWS EN EVENTS

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Check onze nieuwspagina. 

bottom of page