top of page

ONZE PARTNERS

Het GIG-consortium bestaat uit 8 partners uit Ierland, Nederland, Spanje en Italië die actief zijn op het gebied van beroepsonderwijs, professionalisering en regionale beleidsvorming en -uitvoering omtrent werkgelegenheid en ondernemerschap. Allemaal met een oriëntatie op regionale en internationale samenwerking. 

Meath County Council

Meath County Council (MCC) is de gemeente van County Meath. Met meer dan 500 medewerkers is MCC vastberaden in het nastreven van nieuwe ideeën, beleid, strategieën en oplossingen voor de gemeente. MCM beheert het Local Enterprise Office (LEO), dat specifiek gericht is op het ontwikkelen van werkgelegenheid door middel van ondernemerschap. Zowel op nationaal als op lokaal niveau staan micro-ondernemingen en zzp-ers centraal in het economisch herstel, het scheppen van werkgelegenheid en de toekomstige ontwikkeling van de Ierse economie.

partners_page_meath_council.png

www.meath.ie 

Joe English: JEnglish@meathcoco.ie 

Rachel Hubble: RHubble@meathcoco.ie 

WIN Consultants

WIN Consultants Ltd (WIN) is de ondersteund micro-ondernemingen in de oostelijke grensregio van Ierland en biedt een voortdurende ondersteuning aan ondernemers, van ondersteuning bij de bedrijfsplanning voor startende ondernemingen tot gespecialiseerde begeleiding van bestaande bedrijven in de groeifase. Sinds 2001 heeft het WIN-team 2.380 ondernemers geholpen bij de ontwikkeling van hun bedrijf, zowel groeiende bedrijven als zzp-ers. 

partners_page_win.png

www.winconsultants.ie 

Conor Patterson: conor@winconsultants.i

Colin Hanna: colin@winconsultants.ie 

Friesland College

WAAR LEREN WERKT.
Van zorg tot techniek, van sport tot horeca. Het Friesland College heeft een breed aanbod opleidingen in huis. Ook voor volwassenen. Maar wat ons echt onderscheidt, is dat we ons onderwijs net even een tikje anders verzorgen.  Dat noemen we praktijkgestuurd. Opleiden bij ons begint dan ook in de praktijk. Wij stimuleren initiatief en kweken nieuwsgierigheid bij al onze studenten. En raken enthousiast als hen dat aanzet tot samenwerken, zelf nadenken en beslissingen nemen. 
Dat werpt vruchten af. Onze studenten kunnen opgedane kennis vaak al toepassen tijdens hun beroepspraktijkvorming. Bovendien weten ze zich met hun diploma positief te manifesteren op de arbeidsmarkt en tijdens hun vervolgstudie op het hbo.

partners_page_friesland_college.png

www.frieslandcollege.nl 

Hanneke Trul: H.Trul@fcroc.nl

Paula Bijvoets: P.Bijvoets@fcroc.n

Hendrik Jan Hoekstra: h.j.hoekstra@fcroc.nl 

Learning Hub Friesland

Learning Hub Friesland (LHF) faciliteert innovatie in onderwijs. Dit doen we door actief de uitdagingen te oogsten waar het Friese onderwijs de komende jaren voor staat. Samen met basis-, middelbare-, mbo- en hbo- scholen in Friesland en de relevante partijen uit de triple helix gaan we op zoek naar oplossingen. Onderwijs dat klaarstaat voor en toegespitst is op de uitdagingen van de 21ste eeuw.  
De vraag van jongeren, bedrijven en de maatschappij is in ontwikkeling en blijft zich ontwikkelen. Hoe onderwijs hierop reageert bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het onderwijs. Learning Hub Friesland ondersteunt scholen in het creëren van een omgeving waarin de school, de student én de docent zich samen kunnen ontwikkelen. Dit doen we door samenwerkingen met bedrijfsleven te coördineren, nieuw onderwijsmateriaal te ontwikkelen en nieuwe projecten vorm te geven.

partners_page_learning_hub.png

Concello de Vedra

De gemeente Vedra ligt in de provincie A Coruña (Galicië), ten zuiden van Santiago de Compostela, in een landelijk gebied. De gemeente Vedra promoot en implementeert voortdurend initiatieven en activiteitenprogramma's die speciaal voor jongeren zijn ontworpen. De gemeente wil informatie en advies te geven over zaken die voor hen van belang zijn, (informeel) leren bevorderen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook bied ze recreatieve en educatieve vrijetijdsalternatieven voor jongeren.

partners_page_de_verda.png

Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, AGACA – ES

AGACA is een coöperatieve overkoepelende organisatie die agro-voedselcoöperaties en ondernemingen bedient en promoot in meerdere economische sectoren in Galicië - een Noordwestelijke regio in Spanje. AGACA ontwikkelt opleidingsplannen en -acties om het concurrentievermogen van hun leden te verbeteren.

partners_page_agaca.png

Comune di Capannori – IT

De gemeente Capannori, 46.542 inwoners, strekt zich 165,50 m² uit over de vlakte van Lucca. Capannori is een belangrijk gebied voor landbouwactiviteiten. Er zijn tevens bedrijven actief in tal van sectoren, van papier tot schoeisel, van de voedingsindustrie tot textiel, van meubilair tot elektromechanica. De gemeente Capannori heeft enkele belangrijke projecten en initiatieven rond het thema jeugd en werk uitgevoerd.

partners_page_comune.png

Formetica – IT

Het Formetica Consortium is een opleidingsagentschap van de Industriële Vereniging van Lucca en staat in voor beroepsonderwijs, professionele bijscholing. Formetica is gespecialiseerd in opleidingen in de grafische sector. Het doel van het Consortium Formetica is het bevorderen, organiseren en uitvoeren van beroepsoriëntatie, opleiding, bijscholing en specialisatie, onderzoek en ontwikkeling. Dit voornamelijk op het gebied van de industrie, grafische vormgeving, marketing en drukwerk.

partners_page_formetica.png

www.formetica.it

Ariana Buti: a.buti@formetica.it

Debora Micheloni: : consulente.arealingue@formetica.it

Serena Picchi: s.picchi@formetica.it

Francesca Pieroni: f.pieroni@formetica.it

Paolo Martelli: p.martelli@formetica.it

Onderdeel van ons GIG project is het opzetten van regionale GIG allianties. Door de gevolgen van de gig economie in de regionale allianties te bespreken, verkennen we het effect dat deze veranderende arbeidsmarkt heeft op de lokale economieën in de partner regio’s. Naast nadenken over de negatieve gevolgen (bv. risico op uitbuiting, veiligheid van de werknemers), bespreken de Allianties ook hoe de positieve aspecten van de GIG economy het best benut kunnen worden. Vraagstukken zijn bijvoorbeeld: 

  • Kan de digitalisering en het werken met ‘gigs’ jongeren in staat stellen om in hun lokale regio te blijven en wat is het effect op de lokale economie?

  • •Kan de gig-economie bijdragen aan het tegengaan van krimp, doordat mensen vanuit huis kunnen werken en niet per se naar de grote steden hoeven te verhuizen/forenzen?

  • Hoe kunnen regio's en beleidsmakers optimaal profiteren van de kansen die deze dynamiek op de arbeidsmarkt biedt en tegelijkertijd de mensen tegen de risico's beschermen?

Wil je deelnemen aan de regionale alliantie in Ierland, Nederland, Italië of Spanje? 
Neem dan contact op!

Nog geen regionale alliantie in eigen land? Begin je eigen!

bottom of page